Со цел да се подобрат еколошките перформанси на градежните материјали, прво треба да бидете во можност да ги измерите овие перформанси.  Трендот на KeraKoll  – The GreenBuilding стана сè попопуларен во светот поради зголемената загриженост за животната средина, зголемувањето на трошоците за енергија, раширената свест за климатските промени и глобалното затоплување. Всушност, зградите имаат огромно влијание врз природната средина, и за да ги направат помалку штетни, стана неопходно да се справиме со проблемите со климатските промени.

Градењето денес е клучен фактор за проблемите со глобалната одржливост поради следните причини:

– тоа генерира 40% од емисиите на CO2;

– троши 35% од природните ресурси;

– таа е одговорна за 38% од глобалниот отпад и

–  влијае врз здравјето на луѓето.

Во овој контекст, KeraКoll започна во 2000 година со прелиминарна студија за влијанието на хемиските градежни производи врз животната средина.

Овој метод на евалуација, прв од ваков вид,  може да се искористи за да се поттикне развојот на производи кои се подобри за животната средина и ги насочуваат потрошувачите да ги изберат токму нив.

Рејтингот на GreenBuilding беше создаден за да им даде на градежната индустрија нов патоказ за проектирање и изградба на еколошки објекти со користење на зелени производи,да се создаде дом каде животната средина е поздрава и побезбедна за луѓето.

Оценката на GreenBuilding опфаќа 6  сектори од интерес за животната средина:

  1. обновување и рециклирање на природни минерали;
  2. намалување на емисиите на CO2 во воздухот;
  3.  намалената зависност од супстанции кои се опасни за здравјето на луѓето и животната средина;
  4. квалитетот на воздухот во затворените простории;
  5. подобрување на енергетската ефикасност;
  6. рециклирање на крајот од животот.

Tехнологијата која ја применува KeraKoll можe да помогнe да се создадат поздрави и попријатни места за живеење,да се работи на  активната  улога во намалувањето на емисиите на CO2 и исто така може да се користи за секаков вид на згради, без разлика дали се стари или нови, внатре или надвор, и за било каква цел, од комерцијални до станбени.Исто така се применува и во училиштата, градинките  и здравствениот сектор.

© Copyright 2019 Italex Inzenering. Developed by Synapse